GoSAT GS 7010 HDi závady a jejich řešení

Gosat 7010 prodělal počáteční problémy s chlazením a vytahováním karty. V současné době existuje již třetí verze tohoto přijímače, kdy základní deska zůstává stejná, ale změnilo se uspořádání chlazení a změnu proděl i plastový kryt.

  1. První verze se prodávala přibližně do podzimu roku 2016 - problémy s přehříváním a vyjmutím karty
  2. Druhá verze se prodávala do zimy 2016 - problémy s přehříváním
  3. Třetí verze se prodává od zimy 2016

Dobrou zprávou je, že výrobce v rámci záruční doby vyměňuje zdarma verze č. 1 a 2 za poslední verzi č. 3. A pokud vám přijímač způsobil i nefunknost karty, vyřeší tento problém také. Stačí reklamovat přístroj společně s kartou. Snad už bude vše v pořádku!

Přehřívání a zasekávání karty - verze č. 1

Zaznamenali jsme potíže s vytažením karty z přijímače GoSAT GS7010HDi. Tento problém nastává jen u karet, kde je čip uchycený jen na 3 místech a právě čtvrtý chybějící úchyt způsobuje zaseknutí.

Je to proto, že teplota v uvnitř přijímače způsobí mírné vyhnutí karty a při pokusu o vytažení dojde vlivem úzké štěrbiny  k zaseknutí a prohnutí karty.

Pokud při vytahování přitlačíte kartu lehce nahoru, pak lze kartu vytáhnout bez obtíží, viz obrázek 1 a 2.

GoSAT GS7010HDi - problém s vytažením kartyRada jak vytáhnout kartu z GS7010

Aby se to neopakovalo stačí přelepit kartu v prostoru chybějícího úchytu kouskem tenké např. průhledné pásky a k záseku již docházet nebude, viz obrázek 3.
Pokud budete kartu vytahovat násilím, může dojít k její ohnutí a poškození.

Podle výrobce prohřátí čipu karty ani teplota přístroje nemá na funkci vliv a samotný přístroj je navržen tak, aby teplotě bez obtíží odolával. Nicméně podle našeho názoru je teplota příliš vysoká a bude mít negativní vliv na životnost samotného přijímače. Co udělá vysoká teplota s životností karty nevím, to ukáže čas. Ale po 1 měsíci provozu vypadá jako ta na obrázku 4.

UPDATE: po 6 měsících provozu se našemu zákazníkovi upekla první karta a přestala hrát a další následovali :-(.
UPDATE 2: výrobce problémy s přehříváním řeší změnou chlazení - verze 2

Přelepení karty GS7010HDiKarta vytažená z Gosatu GS 7010 HDi

Přehřívání - verze č. 2

Na problémy přijímače s přehříváním reagoval výrobce ad hoc upravením chlazení, kdy přidal dodatečný pasivní chladič a upravil pár drobností. Myslel si, že tím problém s přehříváním zmizí, ale nestalo se tak. Ačkoliv jsme nedoporučovali nákup této verze přijímače, pár jsme jich prodali a bohužel už máme upečené karty i z této výrobní série.

Problém s vysouváním přístupové karty ovšem vyřešil, karta se již nezasekává.

Verze č. 3 - problémy vyřešeny?

V poslední verzi přijímače najdeme dodatečný pasivní chladič pod základní deskou. Také došlo ke změně orientace chladiče čipu tak, aby se neodváděl teplo nad čtečkou karet, ale v prostoru, kde to nevadí. Celá čtečka karet se tak mohla posunout výše, aby vznikl dodatečný prostor pro chlazení součástek pod ní. A konečně se vylepšila náběhová hrana pro vysouvání karty.

Všechny tyto změny by měli vést k bezproblémovému přijmu a delší životnosti přijímače.

UPDATE 3: zdá se, že problémy s přehříváním se opravdu povedlo vyřešit, neboť reklamace tohoto typu nemáme 

 Rozdíl mezi verzemi Gosat 7010

 
Produktové členění
Výrobci a značky
kateborie Satelitní technika Satelitní technika
kateborie TV antény TV antény
kateborie Zesilovače Zesilovače
kateborie Hlavní stanice STA Hlavní stanice STA
kateborie Kabely a konektory Kabely a konektory
kateborie Pasivní prvky Pasivní prvky
kateborie Set-top boxy Set-top boxy
kateborie Stožáry a držáky Stožáry a držáky
kateborie Zdroje a adaptéry Zdroje a adaptéry
kateborie Montážní skříně Montážní skříně
kateborie Akce Akce
kateborie Anténa Anténa
Velkoobchodní ceny