Jak nastavit amatérsky, po domácku satelitní anténu - parabolu

Zakoupili jste si satelitní komplet a potřebujete ho zapojit? Nebo zatím o satelitním příjmu jen uvažujete a chcete vědět, co to obnáší? Právě pro vás je určený tento článek, který vám vysvětlí, jak správně nastavit satelitní parabolu.

Nejprve zjistěte, kam parabolu namířit

Satelitní vysílání získává stále větší popularitu. Není sice zadarmo, ale oproti klasickému pozemnímu vysílání nabízí širší nabídku programů, lepší pokrytí signálem, více HD programů a ve většině případů i vyšší kvalitu obrazu a zvuku. Místo běžné antény máte parabolu, kterou je potřeba správně nastavit.

První a základní otázkou při instalaci pro vás bude, kam vlastně parabolu natočit? S tím vám pomůže webová stránka www.dishpointer.com, která vám prozradí, jakým směrem satelit mířit. Na základě map Google a databází satelitu z oběžné dráhy vám web na zvolené adrese nakreslí přímku pro vybraný satelit. V tomto směru si najděte orientační bod, přes který přímka prochází, a na něj potom parabolu nasměrujte. Pod mapou se vám zobrazí další údaje důležité pro správné nastavení paraboly. Jsou to:

  • Elevace (výška) – sklon paraboly vzhledem ke kolmici k zemskému povrchu

  • Azimut – natočení ve směru sever–jih

  • LNB skew (polarizační úhel) – sklon polarizační roviny (úhel pootočení LNB v držáku)

Důležité je, aby stožár nebo držák paraboly byly namontovány zcela kolmo. Parabola navíc musí mít výhled na vybranou družici, jinak nebudou vypočtené parametry platné. Konvertor LNB umístěte do držáku na parabole tak, aby byl co nejdále od paraboly. Jakmile máte parabolu správně nastavenou, můžete začít s laděním.

Družice na které vysílá Skylink je zkráceně označená jako 23.5E Astra 3B, což znamená, že družice Astra 3B je umístěna ve výšce 36 000 km nad rovníkem na 23,5° východní délky, proto je nutné umístit parabolu tak, aby měla nestíněný výhled na jih. Signál dopadá shora pod úhlem asi 30° vztaženo k zemskému povrchu. Případná překážka ve směru příchodu signálu musí být nižší než polovina vzdálenosti mezi parabolou a touto překážkou.

Nastavovací práce provádějte raději ve dvojici

Nejlepšího naladění dosáhnete za pomoci kvalitního měřáku signálu, ten ale není zrovna levný. Uspět můžete i bez něj, v takovém případě ale nastavovací práce provádějte pokud možno ve dvou a domlouvejte se spolu přes vysílačku anebo mobil. V menu přijímače si nejprve nastavte potřebné parametry programu, který chcete přijímat, a najděte v něm místo, kde se zobrazuje síla přijímaného signálu. Nejlepší je předladit si satelitní přijímač u někoho, kdo už ho má a potom hledat na programu ČT24, který vysílá nezakódovaně.

Pokud máme vše správně zapojeno a nastaveno, můžeme začít otáčet parabolou. Oproti analogovým přístrojům dochází u digitálních přijímačů ke zpoždění od zachycení po zaregistrování a zobrazení signálu ukazatelem úrovně (cca 3s). Proto dbejte na to, abyste parabolickou anténou otáčeli co možná nejpomaleji (řekněme o 1 mm / 1 s). K nalezení signálu otáčejte parabolou pozvolna v horizontálním směru (východně nebo západně), a to tak dlouho, dokud neobjevíte žádaný signál. Postupně pozici paraboly dolaďujte, abyste dosáhli maximálních hodnot. Jakmile tento krok máte za sebou, můžete spustit ladění daného transpondéru. Pokud je vše v pořádku, povede se vám naladit několik programů včetně vašeho vytipovaného. Jestli se stále nedaří, mohlo se stát, že jste naladili programy z jiné družice. V takovém případě to zkuste znovu a lépe. Další možností je zkusit velmi mírně měnit náklon LNB a paraboly (skew) a postup opakovat. Náklon by měl být kolmo dolů a pootáčení konvertoru je pak otázkou jednotek stupňů. Je to ale až poslední bod nastavení.

Zkušený technik s profesionálním měřícím přístrojem zvládne dokonale nastavit parabolu za cca 20 min. Vám to bude trvat nepochybně déle. Chce to trpělivost, ale věříme, že si se správným nastavením paraboly nakonec poradíte.

Pokud se Vám nastavit parabolu nepovedlo, nebo ne úplně - programy vypadávají, tak zavolejte profesionála - v Brně a okolí třeba nás ;-).

P.s.: koupit ukazovátko satelitního signálu do 1 000 Kč je k ničemu - nepoznají družici, ukazují jen sílu a nikoliv kvalitu signálu. Spíše vás budou mást. 

 
Produktové členění
Výrobci a značky
kateborie Satelitní technika Satelitní technika
kateborie TV antény TV antény
kateborie Zesilovače Zesilovače
kateborie Hlavní stanice STA Hlavní stanice STA
kateborie Kabely a konektory Kabely a konektory
kateborie Pasivní prvky Pasivní prvky
kateborie Set-top boxy Set-top boxy
kateborie Stožáry a držáky Stožáry a držáky
kateborie Zdroje a adaptéry Zdroje a adaptéry
kateborie Montážní skříně Montážní skříně
kateborie Akce Akce
kateborie Anténa Anténa
Velkoobchodní ceny