Stupeň krytí IP - ochrana proti vodě a průniku předmětů

Stupeň krytí IP (Ingress Protection) udává odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí vody (obecně kapalin) - lidově vodotěsnost.

Vyjadřuje se pomocí IP kódu, který je tvořen znaky „IP“ a obvykle dvěma číslicemi (např. IP20):

  1. číslice udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů
  2. číslice označuje stupeň krytí před vniknutím vody.

 IP kód může být rozšířen o až dvě doplňková písmena, tedy ve formátu IPxxx nebo IPxxxx, ale není to běžně používané

Stupeň krytí IP dotykem a vniknutím cizích předmětů

stupeňnebezpečným dotykemvniknutím cizích předmětů
IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x dlaní (>5x5 cm) velkých
IP 2x prstem (>12x12 mm) malých
IP 3x nástrojem (>2,5 mm) drobných
IP 4x nástrojem, drátem (>1 mm) velmi drobných
IP 5x jakoukoliv pomůckou prachu částečně
IP 6x jakoukoliv pomůckou prachu úplně

Stupeň krytí IP proti vniknutí vody

stupeňspecifikace IPx
IP x0 bez ochrany
IP x1 Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut.
IP x2 Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu.
IP x3 Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut.
IP x4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.
IP x5 Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x6 Chráněno proti intenzivně tryskající vodě. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x7 Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr.
IP x8 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.
IP x9 Chráněno proti tlakové vodě (WAP)

Stupeň krytí IP přídavná písmena

Přídavné
písmeno
specifikace IPx
A Chráněné před dotykem nebezpečných částí hřbetem ruky, zkouší se koulí o průměru 50 mm
B Chráněné před dotykem nebezpečných částí prstem, zkouší se článkovým zkušebním prstem o průměru 12 mm a délce 80 mm
C Chráněné před dotykem nebezpečných částí nástrojem, zkouší se sondou o průměru 2,5 mm a délky 100 mm
D Chráněné před dotykem nebezpečných částí drátem, zkouší se sondou o průměru 1,0 mm a délky 100 mm
H Zařízení vysokého napětí
M Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody za pohybu pohyblivých částí
S Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody jsou-li pohyblivé části v klidu
W Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek

Příklady IP krytí

IP20 = standardní elektrický přístoj určený pro vnitřní použití - ochrana proti doteku prstu a žádná ochrana proti vodě
IP65 = elektrický přístoj, který je určený ven (chvíli může ležet ve kaluži vody), do kterého se ničím nedostanete
IP68 = přístoj je schopen bezpečně pracovat i za podmínek trvalého ponoření do vody

 
Produktové členění
Výrobci a značky
kateborie Satelitní technika Satelitní technika
kateborie TV antény TV antény
kateborie Zesilovače Zesilovače
kateborie Hlavní stanice STA Hlavní stanice STA
kateborie Kabely a konektory Kabely a konektory
kateborie Pasivní prvky Pasivní prvky
kateborie Set-top boxy Set-top boxy
kateborie Stožáry a držáky Stožáry a držáky
kateborie Zdroje a adaptéry Zdroje a adaptéry
kateborie Montážní skříně Montážní skříně
kateborie Akce Akce
kateborie Anténa Anténa
Velkoobchodní ceny