Test4

Ještě než se pustíme do výběru zesilovače, vysvětlím vám některé pojmy:

Útlum neboli ztráta znamená pokles intenzity signálů, tedy o kolik se zmenší signál. Měří se v decibelech [dB].
Zisk neboli zesílení znamená o kolik se zvýší intenzita signálů, tedy o kolik se zvýší signál. Měří se v decibelech [dB].
Rozbočovač je zařízení, která rozdělí signál na více výstupů pro více televizorů.
Účastnická zásuvka je televizní zásuvka, obvykle s vývody pro FM rádio a TV. Digitální rádio DAB bývá součástí výstupu označeného jako TV.
Účastnická šňůra je koaxiální propojka ze zásuvky do televizoru (set-top boxu). Obvykle mizerné kvality.
Telekomunikační sítí se myslí vše, co zahrnuje televizní rozvody: od antény po účastnickou zásuvku.

Tento článek je poměrně dlouhý a je rozdělený na 3 části:

A) průběžné zesilovače v bytě - zesilovače pro společnou televizní anténu a kabelovou televizi
B) domovní zesilovače v rodinném domě
C) zesilovač do hlavní stanice společné televizní antény (STA)

A) Televizní zesilovač v bytě

Do čeho nesmíte zasahovat!

Televizní rozvod je z definice Telekominikačního zákona "telekomunikační sítí" a uživatel nesmí do telekomunikačních sítí zasahovat. To platí především, pokud obýváte byt, kde využíváte společnou televizní anténu nebo kabelovou televizi. V takovém případě máte někde předávací bod (televizní účastnickou zásuvku), kde je ukončená telekomunikační síť, do které nesmíte zasahovat. Mohli byste totiž narušit signál ostatním účastníkům zapojených v této síti.

Mám malý signál, co s tím?

1) Pokud máte jen jeden televizor a špatný signál, pak je něco špatně pravděpodobně u vás. Máte vše dobře propojené? Poškozená nebo nekvalitní účastnická šňůra? Pokud jste si jistí, že chyba není u vás, tak kontaktujte správce telekomunikační sítě. Ten je garantem poskytované služby, tak ať zjedná nápravu.

2) Signál je v pořádku, protože když zapojíte jeden televizor přímo do televizní zásuvky, tak je vše v pořádku. Jenže vy máte více televizorů, takže potřebujete signál rozdělit (= rozbočit) a za rozbočovačem už televizory nehrají. Co s tím? Do telekomunikační sítě nemůžete zasahovat, takže signál musíte zesílit za účastnickou zásuvkou.

Útlum za televizní zásuvkou

Cílem zesilovače je nahradit útlum rozbočovače a koaxiálního kabelu, protože jinak je zdrojový signál v pořádku (zajišťuje správce sítě). Útlum kvalitního kabelu je zanedbatelný, protože má útlum cca 1 dB na 5 m délky. Pokud máte ještě zelené kabely, nebo nějaký nekvalitní kabel, pak ten útlum může být enormní a bylo by ho potřeba vyměnit. Kvalitní kabely jsou kabely např. těchto značek: Belden, Draka, Televes, Nordix, Cavel. Útlum rozbočovače stoupá s počtem výstupů: čím více výstupů má, tím je útlum vyšší. S tím nejde nic udělat, je to fyzika. Podívejte se do tabulky:

Satelitní rozbočovač na 2 TV 3 TV 4 TV 6 TV
Průchozí útlum v TV pásmu 3,6 dB 6,8 dB 8,1 dB 11,8 dB

Když se podíváme na útlum rozbočovače až pro 6 televizorů, tak má útlum 12 dB. Když k tomu připočtu útlum 2 dB za 10 m kabelu, tak nemám útlum vyšší než 14 dB. Protože obvykle nemáte 6 televizorů v bytě (útlum rozbočovače je nižší), tak na kompenzaci stačí zesilovač s 14 dB.

Jaký zesilovač do bytu?

Do bytu potřebujete širokopásmový zesilovač, zesiluje veškeré signály. Tedy nejen FM (analogové rádio), DAB (digitální rádio) a UHF (DVB-T2), ale i další frekvence. Díky tomu nepřijdete o žádné programy, které nabízí společná televizní anténa nebo kabelovka. Všechny zesilovače jsou aktivní, to znamená, že potřebují zdroj elekřiny pro svůj provoz. Podle umístění zdroje jsme vybrali různé zesilovače:

 1. Napájení je u televizní zásuvky = nejběžnější řešení. Ideální je zesilovač, který má vestavěný zdroj. Vybrali jsme pro vás tři zesilovače od firmy Terra: HA024 (bez rozbočovače), HS016 (s rozbočovačem na 2TV) a HS017 (s rozbočovačem na 4 TV). Důvody jsou tyto: reklamovanost pod 1%, dlouhodobá životnost, kompaktní velikost a sněhově bílá barva, takže je zesilovač na bílé stěně nenápadný.
 2. Napájení je zdrojem u televizoru, ale zesilovač je jinde. Tomu se říká dálkové napájení. Budeme potřebovat zdroj s výhybkou 12V, který umístíme někam mezi televizorem a zesilovačem. Pokud zdroj bude až za rozbočovačem, pak budem opět potřebovat rozbočovač s průchozím napájením. A nakonec potřebujeme takový zesilovač na 12V, který je širokopásmový. To znamená, že zesílí signál nejen pro DVB-T2, ale i pro analogové rádio FM a digitální rádio DAB+. A takových zesilovačů není mnoho, vybrali jsme z naší výroby zesilovač se ziskem 11 dB a zesilovač se ziskem 22 dB.
 3. Napájení 5V poskytuje televizor nebo set-top box. Jenže jsou s tím především potíže: napájení musí umět všechna zařízení za rozbočovačem. A to nejen napětí 5V, ale také musí poskytovat dostatečný proud. Když máme vyřešené napájení tak toto napájení potřebuje projít až za rozbočovač. Potřebujeme tedy rozbočovač, který toto napájení propustí a takovými rozbočovači jsou obecně všechny satelitní rozbočovače a my doporučíme jeden z rozbočovačů Ikusi. A teď k samotnému zesilovači. Potřebujeme zesilovač s napájením 5V, musí být širokopásmový a nesmí mít žádný LTE filtr. Jenže já takový žádný rozumný neznám.

Zdroje pro zesilovače najdete v kapitole o napájecích zdrojích.

B) DVB-T2 zesilovač pro rodinný domek

Potřebujete vůbec domovní zesilovač? Zesilovač zesiluje signál z antény na požadovanou úroveň, sílu 50-75 dBµV na vstupu do televizoru nebo set-top boxu. Při nižší úrovni signál nebude stačit vůbec, nebo bude docházet k výpadkům. Při vyšší úrovni zase dojde k zahlcení televizního tuneru. Cílem tedy není mít nejsilnější signál, ale dosáhnout daného rozmezí.

Vzhledem k tomu, že pravděpodobně nemáte žádný měřící přístroj, který by změřil, jaké parametry signálu máte, doporučujeme si objednat profesionální instalaci od anténáře. Jenže kvůli tomu asi nečtete tento článek, že?

Nejlepším zesilovačem je dobrá anténa

Při silném signálu z antény nemusí být zesilovač vůbec potřeba. Např. u nás v Brně dosahuje signál s průměrnou anténou přibližně 60-70 dBµV a tak zesilovač často nemusíme dávat. Jinými slovy signál z antény vůbec není malý a pokud hodně nerozbočujete signál nebo délka kabelů není velká, tak zesilovač nebudete potřebovat vůbec, nebo jen s malým ziskem.

Samotná anténa má oproti zesilovači několik výhod:

 1. dobrá anténa nezvyšuje jen sílu signálu, ale především jeho kvalitu
 2. anténa je obvykle pasivní, takže nepotřebuje napájení a ušetříte za elektřinu
 3. životnost antény je obvykle mnohem vyšší než výdrž zesilovače

Jaký zisk by měl mít zesilovač

Dobrou anténu už máte, tak budeme předpokládat, že úroveň vašeho signálu je minimálně 50 dBµV. Pokud by byla nižší, jedná se podle ČTÚ o dálkový příjem a na to si pozvěte anténáře. Toho doporučujeme také v případě, že kombinujete signál z více antén.

Teď k výpočtům. Na vstupu do televizoru (set-top boxu) by mělo být minimálně 50 dBµV. To je úroveň, kterou byste měli mít z antény. Takže potřebujeme zesilovač, který bude nahrazovat útlum televizního rozvodu s velkou rezervou 10 dB. Hlavní původci útlumu v televizním rozvodu jsou tito:

 1. Rozbočovač. Čím vyšší počet výstupů, tím větší útlum (viz tabulka výše). Např. televizní rozbočovač na 6 TV má útlum 10 dB.
 2. Účastnické zásuvky. Koncová zásuvka při hvězdicovém rozvodu má útlum cca 3 dB. Pokud by byl rozvod kaskádní, tak počítejte útlum 10 dB (to je fakt hrubé zjednodušení).
 3. Délka kabeláže. Dobrý koaxiální kabel má útlum asi 1 dB / 5 m. Počítáme nejdelší svod mezi televizorem a anténou. Např. při délce 25 m bude útum okolo 5 dB.
 4. Rezervu 10 dB jsem zvolil proto, abych ukázal, že i s takto velkou rezervou stačí zesilovač do 30 dB a větší nemá obvykle opodstatnění.
Výpočet zisku zesilovače Změna úrovně Aktuální úroveň
Úroveň signálu z antény +50 dB 50 dB
Útlum rozbočovače pro 8 TV -10 dB 40 dB
Útum kabeláže 25 m -5 dB 35 dB
Útlum koncové zásuvky -3 dB 32 dB
Výsledná úroveň signálu bez zesilovače 32 dB  
Požadovaná úroveň u televizoru 50 dB 32 dB
Rozdíl mezi požadavkem a stavem +18 dB 50 dB
Rezerva +10 dB 60 dB
Požadovaný zisk zesilovače +28 dB  

 Z výše uvedeného příkladu je snad jasně vidět, že i při minimální úrovně z antény a s velkou rezervou bohatě stačí zesilovač se ziskem 30 dB.

Jaké další vlastnosti by měl mít zesilovač

Kromě samotného zesílení (zisku) jsou i další důležité parametry:

 • Regulace zisku, která umožní snížit zisk, aby nedošlo k zahlcení signálu
 • Vstupy zesilovače. Mám za to, že každý zesilovač by měl mít alespoň 3 vstupy: FM (analogové rádio), DAB (digitální rádio) a UHF (DVB-T2). Člověk nikdy neví, co bude potřebovat za pár let. Zisk u rádií může být nižší, protože přijímaný signál bývá silnější.
 • LTE filtr. Když není, tak to nevadí. Obecně se dá říci, že hodnota vestavěného filtru není velká a pokud budete mít problémy s rušením od mobilních operátorů, tak to samostatný filtr nenahradí. Když je pro LTE 800 MHz (4G), tak to také nevadí a naopak je to dobře. LTE filtr 700 MHz (5G) je pro všechny, kterým už přechodové období skončilo a přijímají už jen signál DVB-T2.
 • Šumové číslo. Ačkoliv je to důležitý parametr, tak vychází z druhu a zesílení zesilovače a je ve stejné kategorii srovnatelně velké, takže ho nemusíme řešit.
 • Počet výstupů. Některé zesilovače mají více než jeden výstup - jsou tedy kombinací zesilovače a rozbovače. Ty nedoporučuji, protože když se změní vaše požadavky na počet televizorů, tak musíte vyměnit celý zesilovač.
 • Napájení. Napájení zesilovače je na samostatnou kapitolu. Obecně domovní zesilovače už nedokáže napájet televizor (set-top box). Musí mít svůj vlastní zdroj. A to buď vestavěný nebo samostatný. Já doporučuji koupit zesilovač bez zdroje a zdroj koupit zvlášť. Zdroj má totiž nižší životnost než zesilovač a snadno ho vyměníte.

Námi vybrané domovní zesilovače

Po přechodu na DVB-T2: Zesilovač Alcad AM-387:

 • vstup FM pro analogové rádio (zisk 20 dB) ✅ 
 • vstup DAB pro digitální rádio (zisk 20 dB) ✅
 • vstup UHF pro vysílání DVB-T2 (zisk 34 dB) ✅
 • regulace zisku 16 dB (18-34 dB) ✅
 • LTE filtr 700 MHz (5G) ✅
 • bez zdroje (napájení 12 V / 45 mA) ✅
 • venkovní i vnitřní použití ✅
 • záruka 3 roky ✅

Před přechodem na DVB-T2: Zesilovač Terra MX064:

 • vstup FM + DAB pro rádia (zisk 30 dB) ✅ 
 • vstup UHF pro vysílání DVB-T2 (zisk 38 dB) ✅
 • regulace zisku 16 dB (22-38 dB) ✅
 • LTE filtr 800 MHz (4G) ✅
 • bez zdroje (napájení 12 V / 80 mA) ✅
 • venkovní i vnitřní použití ✅
 • záruka 4 roky ✅

Zdroje pro zesilovače najdete v kapitole o napájecích zdrojích.

C) Zesilovač pro společnou anténu STA

Chcete zesilovač pro společné rozvody v domě? Jestli anténařině nerozumíte, tak si fakt objednejte profesionála. Pokud anténář jste a došli jste až sem, pak doporučím nějaký programovaný zesilovač od Lem Elettronica. Pokud byste potřebovali probrat detaily, tak nám zavolejte!

 « LTE filtry   Napájecí zdroje » 
 
Produktové členění
Výrobci a značky
kateborie Satelitní technika Satelitní technika
kateborie TV antény TV antény
kateborie Zesilovače Zesilovače
kateborie Hlavní stanice STA Hlavní stanice STA
kateborie Kabely a konektory Kabely a konektory
kateborie Pasivní prvky Pasivní prvky
kateborie Set-top boxy Set-top boxy
kateborie Stožáry a držáky Stožáry a držáky
kateborie Zdroje a adaptéry Zdroje a adaptéry
kateborie Montážní skříně Montážní skříně
kateborie Akce Akce
kateborie Anténa Anténa
Velkoobchodní ceny