Výškové práce

Pád z výšky patří mezi nejčastější příčiny úmrtí zaměstnanců. Ve většině případů pádu z výšky je na vině nedostatečné zajištění a nerespektování bezpečnosti práce ve výškách.

Výškové práce podle zákona

Zákon upravující požadavky na BOZP ve výškách je Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zaměstnavatel je povinen zajistit opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky v případě, že pracoviště leží ve výšce nad 1,5 m. Zaměstnavatel je tedy povinen zajistit ochranu proti pádu a řádně vyškolit zaměstnance pro práci v těchto specifických podmínkách.

O způsobu zabezpečení realizace zabezpečení ochrany proti pádu, volbu ochranného pracovního prostředku proti pádu a výběru míst kotvení rozhoduje technik, který instalaci provádí. Ten je povinen s touto skutečností seznámit zákazníka ještě před zahájením samotné instalace.
Vzhledem ke skutečnosti, že v případě realizace práce v těchto specifických podmínkách je samostatně zpoplatňována, musí zákazník potvrdit souhlas s uvedeným způsobem instalace.
V případě vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka je společnost oprávněna od instalace ustoupit z důvodu nezabezpečení základních podmínek BOZP ze strany zákazníka a bude mu účtována stejná cena, jako marného výjezdu.

Naše práce ve výškách

Pokud si u nás necháte udělat cenovou nabídku (třeba na základě revize), pak tato nabídka už zahrnuje veškeré příplatky za práci ve výškách.

V ostatních případech určuje práce ve výškách technik na místě. Přípatek za výškové práce je obvykle zahrnutý do celkové ceny zakázky.

Jaké výškové práce provádíme na montážích

Výškové práce na žebříku: 1,5m - 5m

Výškové práce s jištěním: nad 5m 
Výškové práce na pronajaté pracovní plošině

Co ve výškách děláme

Instalace stožáru

U nových instalací používáme standardně stožáry povrchově upravené žárovým zinkem. Tato úprava dává jistotu dlouhodobé životnosti bez nutnosti údržby. Podle možností instalace využíváme buď kotvení do konstrukce stavby, nebo samonosnou konstrukci stožáru na plochou střechu - tzv. trojnožku.

Instalace antény pro FM, DAB, DVB-T2 a satelitní vysílání

Podle přání zákazníka a místních příjmových podmínek montujeme antény vhodné pro daný příjem.

V Brně používám pro příjem FM rohlasu anténu pro horizontální i vertikální příjem. Kdo chce příjímat digitální rádio, tomu nainstalujeme anténu pro příjem DAB.

Pro příjem nového digitální vysílání DVB-T2 nejčastě používáme směrové antény Yagi, nebo antény typu síto.

Satelitní příjem? Skylink, DigiTv, FreeSAT nebo snad jen cizojazyčné programy? Není problém!

Renovace stožáru

Při vhodné příležitosti, jako je na příklad změna výsílání a tím i změna antén, je vhodné zrenovovat i anténní stožár. Tedy především zkontrolovat jeho pevnost a uchycení. Pokud již dochází ke korozi stožáru, je dobré ho odrezit a natřít. Díky tomu se mu prodlouží jeho životnost.

Demontáž stožáru

Když jste pevně rozhodnutí, že stožár nebudete potřebovat, je dobré ho demontovat. Přece jenom je stožár zásah do stavební konstrukce, vytváří tepelný most a postupem času koroduje. To si většina lidí neuvědomuje a tak často demontujeme až ty stožáry, které urezivěly, zlomily se a zřítily se - čímž způsobily další škodu. Tak to nenechávejte na poslední chvíli. 

Fotogalerie výškových prací

Mechanické odstranění koroze a rzi ve výškách Mechanické odstranění koroze a rzi na anténním stožáru Nátěr anténního stožáru ve výškách Instalace antény na stožár Montáž antén na stožáru Montáž antény DVB-T2 ve výškách

Technická poznámka k realizaci

Jedná se o fotografie z jedné zakázky. Tedy demontáž starých antén z dob analogového vysílání, mechanické odstranění rzi, první nátěr reaktivní antikorozní barvou a druhý nátěr vrchní barvnou. Následný výběr a instalace sít je dán lokalitou. Místo přímé viditelnosti na vysílače zde chytáme televizní signál odrazy od okolních domů.

A výsledek? Na všech přijímaných kanálech osmi multiplexů jsme dosáhli MER 30+ dB.

 
Produktové členění
Výrobci a značky
kateborie Satelitní technika Satelitní technika
kateborie TV antény TV antény
kateborie Zesilovače Zesilovače
kateborie Hlavní stanice STA Hlavní stanice STA
kateborie Kabely a konektory Kabely a konektory
kateborie Pasivní prvky Pasivní prvky
kateborie Set-top boxy Set-top boxy
kateborie Stožáry a držáky Stožáry a držáky
kateborie Zdroje a adaptéry Zdroje a adaptéry
kateborie Montážní skříně Montážní skříně
kateborie Akce Akce
kateborie Anténa Anténa
Velkoobchodní ceny