Výškové práce

Pád z výšky patří mezi nejčastější příčiny úmrtí zaměstnanců. Ve většině případů pádu z výšky je na vině nedostatečné zajištění a nerespektování bezpečnosti práce ve výškách.

Zákon upravující požadavky na BOZP ve výškách je Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zaměstnavatel je povinen zajistit opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky v případě, že pracoviště leží ve výšce nad 1,5 m. Zaměstnavatel je tedy povinen zajistit ochranu proti pádu a řádně vyškolit zaměstnance pro práci v těchto specifických podmínkách.

O způsobu zabezpečení realizace zabezpečení ochrany proti pádu, volbu ochranného pracovního prostředku proti pádu a výběru míst kotvení rozhoduje technik, který instalaci provádí. Ten je povinen s touto skutečností seznámit zákazníka ještě před zahájením samotné instalace.
Vzhledem ke skutečnosti, že v případě realizace práce v těchto specifických podmínkách je samostatně zpoplatňována, musí zákazník potvrdit souhlas s uvedeným způsobem instalace.
V případě vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka je společnost oprávněna od instalace ustoupit z důvodu nezabezpečení základních podmínek BOZP ze strany zákazníka a bude mu účtována stejná cena, jako marného výjezdu.

 

Příplatek za výškové práce na montážíchvč. DPH
Příplatek za výškové práce 1,5m až 5m 500
Příplatek za výškové práce 5m až 10m 750
Příplatek za výškové práce nad 10m 1000
Práce na pracovní plošině 500
Pronájem pracovní plošiny individuálně
(min. 1200)
 Ceny jsou vč. DPH 15%.

 

 
Produktové členění
Výrobci a značky
kateborie Satelitní technika Satelitní technika
kateborie TV antény TV antény
kateborie Zesilovače Zesilovače
kateborie Hlavní stanice STA Hlavní stanice STA
kateborie Kabely a konektory Kabely a konektory
kateborie Pasivní prvky Pasivní prvky
kateborie Set-top boxy Set-top boxy
kateborie Stožáry a držáky Stožáry a držáky
kateborie Zdroje a adaptéry Zdroje a adaptéry
kateborie Montážní skříně Montážní skříně
kateborie Akce Akce
kateborie Anténa Anténa
Velkoobchodní ceny